Uncategorized

Biden-administrationen ska lyfta gränspolitiken för avdelning 42, säger tjänstemän

WASHINGTON – Biden-administrationen planerar att avsluta sin användning av titel 42, en pandemi-gränspolitik från Trump-eran som gör det möjligt för regeringen att omedelbart avvisa personer som arresteras och försöker ta sig in i landet illegalt, såväl som de som söker asyl vid en gräns. checkpoint, i slutet av maj, enligt ett utkast till ordern som granskats av The Wall Street Journal och tjänstemän som är bekanta med saken.

När avdelning 42 tar slut, kommer regeringen återigen att behöva kvarhålla varje migrant som den arresterar innan den kan utvisa dem eller släppa dem för att söka asyl.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
%d bloggers like this: